نوشته‌ها

روابط

روابط بین فردی و خطای ادراکی

/
چرا در روابط خود دچار مشکل می شویم؟ چقدر به این سوال فکر کرده‌اید؟ چیزی…
قضاوت

قضاوت کردن/آگاه شدن از رفتارمان

/
ایا قضاوت کردن را انتخاب می کنیم؟ یکی از مواردی که می تواند به کیفی…

ادراک در رفتار ما/ چطور از دید دیگران ببینیم؟

/
داستان فیل و کوران مولانا را شنیده اید؟ داستان به این صور…