نوشته‌ها

روابط

روابط بین فردی و خطای ادراکی

/
چرا در روابط خود دچار مشکل می شویم؟ چقدر به این سوال فکر کرده‌اید؟ چیزی…

ادراک در رفتار ما/ چطور از دید دیگران ببینیم؟

/
داستان فیل و کوران مولانا را شنیده اید؟ داستان به این صور…