طرز فکر

طرز فکر/ شما چه طرز فکری دارید؟

/
به نظرتان فرد باهوشی هستید؟ چقدر تلاش می کنید اثبات کنید اس…
انتقاد

انتقاد/ انتقاد می کنیم یا کنایه می زنیم؟

/
همیشه دیرمی کنی و اصلا مسئولیت پذیر نیستی چرا کا…
رابطه والدین و فرزندان

رابطه والدین و فرزندان/رابطه یا نمره؟

/
زمان گرفتن کارنامه خودتان را به خاطر دارید؟ کارنامه فر…
اشتباهات

سه اشتباهی که روابط مان را خراب می کند/اشتباهات

/
روزانه به طور معمول چه اشتباهاتی در رفتارمان داریم که از آن…
هدف گذاری

هدف گذاری چیست؟ چرا باید هدف گذاری کنیم؟

/
هدف یعنی چی؟ چرا باید هدف گذاری کنم؟ داشتن هدف در زندگی…
روابط

روابط بین فردی و خطای ادراکی

/
چرا در روابط خود دچار مشکل می شویم؟ چقدر به این سوال فکر کرده‌اید؟ چیزی…
احساسات

احساسات/چه چیزی در مورد احساسات می دانی؟

/
چه مشکلاتی داریم اگر احساساتمان را نشناسیم؟ برای بیان احساس خو…
قدردانی

قدردانی/چرا باید از دیگران تعریف کنیم؟

/
چرا باید از دیگران تعریف و قدردانی کنیم؟ تا به حال به…
خشم

خشم/ ریشه خشم و مدیریت ان

/
ریشه ی خشم یکی از ریشه‌های خشم، توقع ما از ایده‌آل و رفتارهای دیگر…
قضاوت

قضاوت کردن/آگاه شدن از رفتارمان

/
ایا قضاوت کردن را انتخاب می کنیم؟ یکی از مواردی که می تواند به کیفی…