طرز فکر

طرز فکر/ شما چه طرز فکری دارید؟

/
به نظرتان فرد باهوشی هستید؟ چقدر تلاش می کنید اثبات کنید اس…
انتقاد

انتقاد/ انتقاد می کنیم یا کنایه می زنیم؟

/
همیشه دیرمی کنی و اصلا مسئولیت پذیر نیستی چرا کا…
رابطه والدین و فرزندان

رابطه والدین و فرزندان/رابطه یا نمره؟

/
زمان گرفتن کارنامه خودتان را به خاطر دارید؟ کارنامه فر…
اشتباهات

سه اشتباهی که روابط مان را خراب می کند/اشتباهات

/
روزانه به طور معمول چه اشتباهاتی در رفتارمان داریم که از آن…